Hem » Nyheter » Bitcoinminers budskap: Vi drivs av ren energi, inte smutsigt kol

Bitcoinminers klargör att industrin drivs av ren energi snarare än den miljömässiga katastrof som kritiker brukar framhålla, vid Fidelitys Mining Summit i fredags.

Platsen för eventet var The Fidelity Center for Applied Technology; ett forsknings- och utvecklingscentrum som påbörjat bitcoin mining, i Fidelitys huvudkontor i Boston. Fidelity har omfamnat kryptomarknaden mer än de flesta; i år lanserade man nämligen Fidelity Digital Assets Services, som hanterar innehav av bitcoin för dess klienter och förväntas lansera handel om några veckor.

Förutom att välkomna de ungefär 300 besökarna och erbjuda en snabb överblick över fenomenet minings historia av Jurica Bulovic, innovationschef på Fidelity Labs (ett annat forsknings- och utvecklingscentrum), så upplät Fidelity i första hand scenen till gästtalare. I sina presentationer försökte talarna motbevisa den populära uppfattningen att den stora mängd elektricitet som krävs för att säkra bitcoinnätverket, 0,26% av världens konsumtion enligt Digiconomist, är ett klimathot. 

Miners söker hela tiden efter billigare energy, vilket gör att de blir katalysatorer för förnyelsebar energi den närmaste tiden, sa John Belizaire, CEO för Soluna. Hans företag bygger just nu ett stort windkraftverk i Marocko; de som in första hand kommer att konsumera den energin är Soluna’s miners. Resterande energi går in i landets övriga energiförbrukning, säger Belizaire.

“Bitcoin står i centrum för kommande stora infrastrukturer som vi inte sett innan. Vi kommer att ta oss till platser som har otroliga förnyelsebara energikällor”, sa han, och förutspår att industrins image kommer ändras som ett resultat av detta:

”Om ett decennium kommer vi att tala om bitcoin på ett helt nytt sätt”.

Mining kommer bidra till att finansiera bygget av globala datornätverk runt om i världen, såväl som förnyelsebara energikällor, säger han, och, till skillnad från förr, kommer det inte kräva statlig inblandning.

Floder istället för kol

Den vanliga uppfattningen att “bitcoin minas till stor del av smutsig kinesisk kolkraft” är inte sant, sager Chris Bendiksen, chef över CoinShares forskningsavdelning. Hans team har nyligen forskat på de vanligaste regionerna och energikällorna för mining.

Miners är oftast stationerade I bergiga regioner med stora floder och stor andel förnyelsebar energi, visar CoinShares studier. 48% av all global mining sker i den kinesiska provinsen Sichuan där förnyelsebar energi är vanligast, och 12 procent sker i resterande Kina som får ungefär hälften av sin energi från förnyelsebara källor.


CoinShares’ presentation om bitcoin mining i olika delar av världen.

35% av all mining sker I olika delar av västvärlden, vilket inkluderar British Columbia och Quebec I Canada, Washington State I Usa och Island. Resten av världen producerar återstående 5 procent säger rapporten. Majoriteten av dessa ställen har stora andelar förnyelsebar energi, till största del vattenkraft.


Andelar förnyelsebar energi i olika delar av världen inom den activa mining industrin.

Dessutom är en stor del av världens vattenkraft ”kraftigt underanvänd”, säger Bendiksen, eftersom vattenkraftdammar byggs i regioner som har passande terräng och stora floder men som inte nödvändigtvis har en stor befolkning. Miners kan utnyttja detta, säger han.

På frågan om hur datan över hur spridningen av miners ser ut erkände Bendiksen att uppgifterna till stor del kommer från miners själva.

”Vi trålade hela internet helt enkelt, vi gick in på minerforum, vi pratad med dem, läste nyhetsartiklar”, säger han till CoinDesk.

Medan miners, till exempel i Kina, kan vara väldigt ointresserade av vad västvärlden tycker om dem, var de trots detta villiga att svara på frågor, säger Bendiksen.

Ta vara på avfallet

En annan tillgänglig, billig energikälla kan vara naturlig gas som släpps ut under olje-mining, sager Stephen Barbour, chef över Upstream Data. Oljeföretag behöver bli av med gasen, vilken de inte använder, så de bränner den. Resultatet blir att 140 biljoner kubikmeter gas inte kommer till användning varje år, enligt General Electric’s data.

Barbour berättade att hans företag utvecklat ett system som fångar upp gasen, förvandlar den till energi och använder den till bitcoin mining. Enligt honom har en prototyp i Kanada redan hjälp till att minska utsläppen där med över 10 000 ton om året.

“Den har minat sedan 2017 och har gått på gas”, sade Barbour till CoinDesk. Under prototypfasen kunde man mina runt 20 bitcoins på två år. 

Upstream fokuserar i första hand på oljeproducenter i de kanadensiska provinserna Alberta och Saskatchewan, som har mycket olja. Det finns också planer för Texas, sager Barbour: ett mindre oljeföretag vars namn han inte kunde avslöja, har köpt ett mining data center för ett ofruktsamt borrställe.

“Ett företag letade efter olja men fann ingen. De hittad mycket gas, men gasen är värdelös. Du kan inte själva den till någon i Texas nu. Så de kan antingen överge brunnen och förlora pengarna eller investera i bitcoin mining”, säger Barbour.

Men oftast är “oljeföretag lite rädda att köpa bitcoin-miningfaciliteter”, lade han till. Dock är gasen en börda för dem, så att hjälpa dem att bli av med den är egentligen att göra dem en tjänst, vilket gör att oljeföretagen kanske kan låta miners använda marken gratis, sa han.

Inget av detta sager att miljöfrågan är miners högsta prioritet. ”Antagligen bryr de sig inte alls”, säger Bendiksen. Men, att mina bitcoin på fossila bränslen är helt enkelt för dyrt, lägger han till. Han avslutar:

”Mining är en obeveklig färd mot de lägsta globala energipriserna”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fem × 1 =