Hem » Nyheter » Rättstvist inlämnad i Indien för omedelbart ingripande av bitcoinflödet

Kommer Bitcoin förbjudas i Indien inom kort?

En rättstvist har lämnats in i en indisk högsta domstol av en åklagare för brott mot cyberbrott. Denne hävdar att virtuella valutor ger upphov till underlättad brottslighet, han uppmanar nu därför till ett omedelbart förbud eller reglering av dessa valutor.

Rättstvist söker ett omedelbart ingripande mot Bitcoin

En rättstvist för allmänhetensintresse (PIL) har lämnats in till Calcutta High Court i Indien, denna söker ”ett ingripande för att reglering av bitcoinflödet ”, enligt en rapport från the Indian Express.

En advokat, cyberlag-expert ,Bivas Chaterjee, även åklagaren för flera frågor som rör cyberbrottslighet för regeringens brottsutredningsavdelning och statspolisen skriver i sin ansökan:

“Narkotikahandel, lösensummamjukvaror, utpressning och andra diverse olagliga aktiviteter främjas med hjälp av virtuella valutor och dessa måste förbjudas eller regleras med omedelbar verkan.”

För att betona svårigheten i spårandet av transaktioner med virtuella valutor avslöjade han att: ”Utredande myndigheter står inför hinder och undersöker brott som involverar virtuella valutor eller bitcoins på grund av deras anonymitet” och betonar att ”i Indien, är  brottsbekämpande organ förvirrade. ”Han hävdade också,” virtuella valutor är perfekta hjälpmedel för upphov av brottslighet ”och” bitcoin är nu Indiens primära valuta i valet för handel av narkotika, vapen och prostitution. ” Därmed kräver han i sin inlämning av rättstvist:

Antingen bör förbud av bitcoin införas av regeringen genom att förklara det olagligt som Kina gör eller så bör det finnas krav på en tillsynsmyndighet för att kontrollera behärskningen av flödet.

Beskattning av virtuella valutor

Regeringen har också ett upprepat antal gånger varnat medborgare om riskerna i att hantera dels bitcoin men också andra virtuella valutor. Efterfrågan på dessa verktyg fortsätter dock att stiga i Indien. Utöver beskattningen har reglerare aktivt diskuterat hur virtuella valutor bör regleras, men inget officiellt beslut har ännu lyckats fattas.

Beskattningen av virtuella valutor har på senare varit i fokus för den indiska regeringen. I december genomförde skattemyndigheten en undersökning av landets främsta bitcoinutbyten, som news.Bitcoin.com rapporterat om tidigare. Meddelanden skickades sedan till förmögna virtuella valutohandlare som informerade dessa om deras skatteförpliktelser. Trots detta har inga tydliga riktlinjer lämnats och Indier är förvirrade över vad som gäller deras skyldigheter kring deras beskattningen.

”Användandet av Bitcoin maximerades efter demonetiseringen, när en kontantlös ekonomi främjades” hävdar åklagaren. Chatterjee påpekade i hans rättstvist att flera brottmål i Indien har visat att virtuella valutor ligger till grund för hot om beskattningen. ”Dessutom har värdet av virtuella valutor upplevt höjdförskjutningar i avsaknad av kontrollmyndigheter”, citerades han av Times of India. Chatterjee vidareutvecklar:

“I Bengal är den ekonomiska effekten av denna sortens parallela decentraliserade, oreglerade och oregistrerade ekonomiska system enormt.”

Högsta domstolen väntas att hantera ärendet den 2 februari.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

20 − sju =