Nordea Bank påstås förbjuda anställda ifrån att äga bitcoin

januari 19, 2018
Den en gång svenska banken Nordea Bank AB, som numera har sitt huvudkontor i Finland, där dess största aktieägare bor, har enligt uppgifter