Hem » Börja med bitcoin » Vad är bitcoin 2020?
Vad är bitcoin 2020?
juli 26, 2017

Vad är bitcoin 2020?

Vad är bitcoin? Du har säkert hört ordet förut och undrar vad det är.

Per definition i Wikipedia är det en ”..en implementation av kryptovaluta, en digital valuta, skapad 2009 av Satoshi Nakamoto (troligtvis en pseudonym), vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part.”

Denna Satoshi Nakamoto skrev om detta i sitt white-paper : Ett peer-to-peer elektroniskt  kontantsystem. Där förklarar han i detalj hur det hela skall fungera. 

Vad är bitcoin och hur fungerar det?

I grund och botten så vill man att bitcoin ska vara en decentraliserad valuta. Detta betyder att ingen skall äga dess struktur eller bestämma hur den fungerar utöver det som finns idag. 

Ett community av kodare upprätthåller communityt och transaktioner sker över det det nätverk av datorer som är uppkopplade mot Bitcoin nätverket.

Alla tidigare transaktioner, som tidigare har gjorts, lagras i block där man kan se vem som skickat vad till vem. Detta är av yttersta vikt för att kunna säkerställa ägandeskapet av bitcoin.

Du kan läsa mer om hur blockkedjan och block fungerar i vår guide.

Den finns endast i en definitiv mängd och det är 21 miljoner bitcoins.  

Hur skapas dess värde?

Bitcoin är en bit av mänsklig historia. Har du 22 minuter över så rekommenderar vi att titta på filmen nedan om hur det funkar.

Den är lite mer djupgående med ett flertal tekniska termer som kan vara av intresse för de som vill gå djupar in på tekniken.

För dig som vill ha den korta versionen (1:44 minuter) så finner du den här nedan :

I övrigt så bestäms dess värde utifrån den ekonomiska teorin om tillgång och efterfrågan.

När efterfrågan minskar så faller priset och likväl så ökar priset vid ökad efterfrågan.

Då det är en begränsad valuta så vet man med all säkerhet att om x antal år så är alla ute i omlopp och därefter kan man ha ett mindre volatilt pris.

Man skall dessutom ta i beaktning att i takt med större användning och normalisering så kan även det bidra till att priset är mer stabilt.

Hur uppstår den?

Alla kan utvinna bitcoin så länge man har en dator och internetuppkoppling

Programvaran man använder lyssnar efter transaktioner som sänds via nätverket och beräknar samt bekräftar transaktioner.

De som deltar vid utvinningen får pengar transaktionsavgifter som betalas av användarna för snabbare bearbetning av transaktionen.

De får även pengar från nyskapade bitcoins.

Varje block konfirmeras genom att deltagarna försöker lösa matematiska beräkningar.

När dessa beräkningar hittar ett bevis, skapas ett block och bitcoins delas då ut.

Bitcoin-utvinnare får alltid dela på bitcoins för varje block.

denna sida kan man läsa mer om antal block som finns, priser och utvinningssvårighetsgraden för varje block.

Systemet är uppbyggt på så sätt att det blir svårare att utvinna bitcoin över tid. Ju fler deltagare och ju färre bitcoin som finns kvar, desto längre tid tar det att utvinna dem.

På grund av detta så kan man räkna ut hastigheten kring utvinningen och förutse antalet som kommer finnas i omlopp nästa år, år 2030 etc.

Varför ska man ha bitcoin?

bitcoin är en decentraliserad valuta som inte är bundet till reserver. Äger du en del i bitcoin så är det DU som äger den. Inte banken eller annan institution. Äger du en bitcoin så äger du alltså 1/ 21.000.000 :e del av bitcoin.

Nätverket stänger dessutom aldrig. Till skillnad från banker. Det närmaste vi i Sverige har direkt transaktioner är Swish.

Man kan likna bitcoin som email för pengar. Då man själv äger den kan inte banker eller andra påverka bitcoin likt med fiat valutor.

Man använder den oftast för att betala för varor och tjänster. Det som också är bra är att man inte behöver ett bankkonto utan man skapar en digital plånbok och kan skicka den över hela världen.

Fördelar med bitcoin

  • 1. Den går inte att förfalska vilket är bra.
  • 2. Den är lätt att skicka utan mellanhänder det vill säga transaktionerna går från A till B utan .
  • 3. Den är idag erkänd som betalmedel i hela världen.

Nackdelar med bitcoin

  • 1. Skickar man fel försvinner de.
  • 2. Den svänger väldigt i sitt värde.
  • 3. Den har en något högre inlärningskurva än användning av vanliga pengar och sedlar.

Utöver bitcoin så finns det ett flertal andra kryptovalutor som alla har olika användingsområden och funktioner.

Vi skriver regelbundet om dessa och vad som händer på marknaden så håll gärna utkik efter våra artiklar om t.ex Ethereum, Ripple och många fler.

De flesta av dessa är uppbyggda kring samma princip om decentralisering vilket gör att ett eventuellt ägande kan vara intresse inför framtiden.

Vill du veta mer om hur man kommer igång med att köpa bitcoin nu när du har läst om vad bitcoin är?

För att delta i den digitala revolutionen så måste man först och främst köpa bitcoin samt lagra den på ett säkert sätt.

Därför går vi vidare till nästa steg i vår bitcoin guide är:  Var köper man sin första bitcoin!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fem × fem =